Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de disclaimer van onze site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op arne@jobtrooper.be

JobTrooper geeft geen garanties, verklaringen of waarborgen van welke aard dan ook met betrekking tot de website en de bijbehorende technologie. Alle vermeende van toepassing zijnde garanties, voorwaarden en bepalingen zijn uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet. Uw gebruik van de dienst is geheel voor uw eigen risico. De dienst wordt verleend op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd offline kunnen halen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is.

In geen enkele situatie zal JobTrooper, onze oprichters, ambtenaren, vertegenwoordigers, vennoten, operatoren, contractuele werknemers, assistenten, leveranciers, gespecialiseerde co-ops of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, ongeluk, garantie, of enige directe, omslachtige, toevallige, reformatorische, uitzonderlijke, of opmerkelijke schade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking verloren voordelen, gederfde inkomsten, verloren investeringsfondsen, verlies van informatie, vervangingskosten, of enige vergelijkende schade, ongeacht of deze gelegen is in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van onzorgvuldigheid), ernstig risico of iets anders, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de administratie of items verkregen met behulp van de administratie, of voor een ander geval in verband met in enige hoedanigheid aan uw gebruik van de administratie of een item, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of vergissingen in een stof, of enig ongeluk of schade van welke aard dan ook teweeggebracht als gevolg van het gebruik van de administratie of enige stof (of item) geplaatst, doorgegeven. Aangezien bepaalde landen, regio's of afdelingen het verbod op of de beperking van het risico voor belangrijke of toevallige schade niet toestaan, zal in dergelijke plaatsen onze verplichting beperkt zijn tot de grootste mate toegestaan door de wet.

Beperking van garanties

De informatie op deze website wordt verstrekt "zoals zij is" zonder enige verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet JobTrooper doet geen verklaringen of geeft geen garanties.

Onverminderd de algemeenheid van voorgaande paragraaf, garandeert JobTrooper niet dat:

  • De informatie betreffende diensten op deze website voortdurend beschikbaar zal zijn, of ├╝berhaupt beschikbaar is.
  • De informatie op deze website volledig is met betrekking tot verschillende diensten waarheidsgetrouw, accuraat, up-to-date, of niet-misleidend.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat wanneer u onze website verlaat, andere sites een ander privacybeleid en andere voorwaarden kunnen hebben die buiten onze controle vallen. Controleer het privacybeleid van deze sites en hun algemene voorwaarden voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Instemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer en stemt u in met de voorwaarden ervan.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 24 oktober 2021.