Niet!

Stel je voor: je hebt een flexibele bijbaan waarbij je niet alleen een aantrekkelijk brutoloon verdient, maar dit brutoloon ook meteen je nettoloon is. Flexijobs maken dit mogelijk. Ze bieden één van de meest interessante manieren om wat extra bij te verdienen zonder de last van belastingen.

En terwijl je geniet van de voordelen van belastingvrij bijverdienen, bouw je alsnog sociale rechten op zoals werkloosheidsuitkeringen, vakantiegeld en zelfs pensioenrechten.

Terwijl je bijverdient als flexijob en je financiële situatie verbetert, bouw je ook de basis voor een stabiele toekomst. Het pensioen dat je opbouwt, wordt berekend op basis van je flexiloon, op dezelfde manier als voor andere beroepsactiviteiten. Dus zelfs als je nu geniet van de voordelen van belastingvrij flexibel werk, zal het je niet belemmeren om een welverdiend pensioen te ontvangen wanneer de tijd daar is.